Automaattinen varannon syöttö (ABP)

Automaattinen varannon syöttö (ABP)Automaattinen varannon syöttö (ABP)lyhenne ATS tarkoittaa AUTOMAATTINEN VARASTOINTI.

ABP on lohko, jolla on automaattinen täyttö, vastaa pääradalta vaihtamisen toiminnasta teho varmuuskopiointiin ja päinvastoin varmuuskopiosta pääverkkoon. Laite on suunniteltu tuottamaan virtaa verkko toimi sujuvasti.

Automaattista varannon merkintää käytetään paitsi yrityksiä ja instituutioita, mutta toistaiseksi suuri ABP sai suosiota mökkien omistajien keskuudessa.

pitoisuus

 1. ATS: n päätoiminnot �
 2. Eläinten sivutuotteiden osoittaminen ja automatisointi
 3. Dieselgeneraattori 3 kW: iin saakka
 4. Dieselgeneraattori 14 kW asti
 5. Yleiset sivutuotteita koskevat vaatimukset �
 6. Eläinten sivutuotteet täyttävät PUE: n vaatimukset
 7. Mistä sivutuotteet koostuvat?
 8. Video ATS: n toimintaperiaate �

ATS: n päätoiminnot �

 • ATS: n tulisi vaihtaa mahdollisimman pian menetyksen jälkeen pääverkon sähkö sähkönjakelulähteeseen sähkö, ts. käynnistä generaattori nopeasti.
 • ATS tarkkailee jatkuvasti elektronisesti verkkojännite.

Eläinten sivutuotteiden osoittaminen ja automatisointi

Automaattinen varannon syöttö (ABP)Automaattinen varannon syöttö (ABP)

 • ATS käynnistää generaattorin ilman ihmisen väliintuloa.
 • Sen jälkeen kun verkkoon on tullut jännitettä, ATS antaa komennon mene päähuoltoverkkoon ja lyhyen aukon jälkeen aika pysäyttää generaattorin

Dieselgeneraattori 3 kW: iin saakka

Automaattinen varannon syöttö (ABP)Automaattinen varannon syöttö (ABP)

Dieselgeneraattori 14 kW asti

Automaattinen varannon syöttö (ABP)Automaattinen varannon syöttö (ABP)

Yleiset sivutuotteita koskevat vaatimukset �

 • Sen jälkeen kun pääverkon lähde on irrotettu, ATS: n pitäisi toimia käynnistää generaattori mahdollisimman nopeasti, välillä 0,3 – 0,8 sekuntia.
 • Riippumatta syystä verkkojännitteen katkeamiseen, ATS �pitäisi aina toimia.
 • ATS: n on jätettävä huomioimatta jännitteen pudotus.
 • ATS täytyy laukaista kerran, ts. Se ei ole sallittua toistuva sisällyttäminen.

Eläinten sivutuotteet täyttävät PUE: n vaatimukset

EMP: n mukaan kaikki sähkön kuluttajat energiat jakautuvat kolmeen luokkaan:

 • I luokka – tätä ryhmää rikkovat kuluttajat joiden virtalähde voi vaarantaa hengen ihmisiä, merkittäviä omaisuusvahinkoja, turvallisuusriski tilat, monimutkaisten teknologisten prosessien rikkominen jne.
 • Luokka II – tähän ryhmään kuuluvat energiankuluttajat, tauko ruoka, joka voi johtaa tuotteiden massiiviseen alitarjontaan, työntekijöiden, koneiden ja teollisuuden kuljetusten seisokkeja
 • Luokka III – kaikki muut sähkön kuluttajat.

Mistä sivutuotteet koostuvat?

Automaattinen varannon syöttö koostuu kolmesta osasta.

 • Looginen ja osoituslohko on sivutuotteen “aivot”, joka säätelee väsymättä pääverkon jännitettä, niin ja toimiva generaattori. “Brain” -komennot välittävät automaatio sekä kontaktorit oikosulkua tai avaamista varten.
 • Virta osa Hänelle kontaktorit (kontaktorista, lue artikkeli “Mitä on kontaktori? “) ja automaattiset koneet.
 • Releohjausyksikkö generaattori. Tällainen yksikkö sisältää releitä ja erilaisia kytkimet generaattorin ohjaamiseksi. Tällainen lohko voi sijaitsevat sekä kytkentätaulussa ABP että itse generaattorissa.

Video ATS: n toimintaperiaate �

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: